Onrust op Haïti

De laatste tijd krijgen we vaak berichten vanuit Haiti dat het zeer onveilig is in het land. Diverse bendes maken het leven zeer lastig. Er worden veel slachtoffers gemeld als gevolg van berovingen, kidnapping en wilde schietpartijen.

De regering heeft de controle over de veiligheid verloren en de roep om een nieuwe president klinkt in de straten. Het is tijd voor verkiezingen maar de zittende president ziet dat niet zitten.

We kunnen ons project in het noorden (Savanne Entoure) niet bezoeken vanwege de onveiligheid. Het is onverantwoord om af te reizen. ook onze partnerorganisatie op de Dominicaanse Republiek wil niet op projectbezek gaan omdat het reizen zeer onveilig is. Laten we hopen dat er snel een verbetering komt. Wellicht is het toch goed dat er een slagkrachtige VN interventie kan komen om de rust terug te brengen en het volk aan eerlijke verkiezingen te helpen. Intussen kunnen we via mail en whatsapp wel contact houden met de mensen in Savanne. Er zijn in de afgelopen maanden weer 3 daken van krotwoningen gerepareerd. Dankzij de inzet van de eigen bevolking. Een groot latrineproject is uitgesteld vanwege leveringsproblemen van materialen uit de DR.

Haiti en Corona

We hielden begin dit jaar onze harten vast voor het moment dat het Corona virus genadeloos toe zou slaan in de arme sloppenwijken van Port au Prince en Cap Haïtian. En wat te denken van het platteland dat ver verstoken is van elke medische hulp. Op heel Haïti zijn er helaas maar een handje vol ziekenhuizen. Om van het aantal IC bedden daar maar te zwijgen. En hygiene? Handen wassen zonder water? Desinfectie middelen zijn ook niet te krijgen. Laat staan dat ze te betalen zijn.

De politieke situatie was de afgelopen jaren heel gespannen en ruim een jaar geleden konden velen niet veilig over straat vanwege het geweld door bendes en misdadigers. De regering had geen greep op de veiligheid en daardoor waren al veel hulpverleners vertrokken naar veilige oorden. Hup werd deels opgeschort en ook wij konden onze lopende projecten niet meer bezoeken. Hulp op afstand hetgeen een stuk complexer is doordat je niet de soms nodige controle kunt uitvoeren of simpelweg de mensen recht in de ogen te kunnen zien.

Net werd de situatie weer een beetje beter toen het virus als een zwaard van Damocles boven het land zwierde. Nu, ruim een half jaar na de eerste besmettingsgevallen in PaP kunnen we rustig stellen dat de pandemie juist niet veel slachtoffers heeft gemaakt. Officiële getallen melden ongeveer 10.000 besmettingen sinds het begin van de uitbraak. Ruim 250 doden zijn officieel helaas te betreuren maar vergeleken met de situatie in ons land is het reuze mee gevallen. Natuurlijk, het echte verhaal is wellicht iets genuanceerder maar al met al kun je wel zeggen dat er weinig slachtoffers zijn gevallen als gevolg van de Covid. Een ander probleem is echter veel erger en dat is dat men wel te maken heeft gehad met lockdown maatregelen waardoor het openbare leven totaal tot stilstand kwam. Velen waren hun handel en hun werk kwijt en hadden gelijk geen inkomsten meer. Er zijn waarschijnlijk op deze manier veel grotere problemen ontstaan door de maatregelen dan door het virus zelf. We kunnen op dit moment helaas geen enkel project bezoeken en dat vertraagd de uitvoering enorm. Bouwmaterialen zijn schaars vanwege het feit dat men deels afhankelijk is van invoer uit de Dominicaanse Republiek. Daar ligt ook veel stil en stagneert productie van bijvoorbeeld toiletpotten voor de te bouwen latrines. We hopen dat er snel een einde komt aan de pandemie want we staan te popelen om de mensen te komen helpen.

Orkaan Matthew eist zijn tol

De orkaan Matthew heeft begin October veel schade aangericht op Haiti. Ruim 350 doden worden gemeld en hier en daar steekt Cholera weer de kop op. De Waterschool is gelukkig ongeschonden gebleven tijdens de krachtige orkaan. De lessen kunnen spoedig weer beginnen. Inmiddels is de inrichting van de elfde waterwinkel in volle gang. Dernier heeft een mooi onderkomen gebouwd waarin nu de pompen en het leidingwerk worden aangelegd door Noel Constant samen met een aantal leerlingen.

 

De achtste cursus Waterspecialist op Ecole de l’eau in Bon Repos van start!

In November j.l. hebben Johan Hoogsteen en Leo Groendijk een bezoek gebracht aan de in 2012 opgerichte Water school Ecole de l’eau,  in Bon Repos. Inmiddels is al de achtste cursus met 20 leerlingen van start gegaan en at mag gerust hoopgevend zijn. Tijdens het bezoek werd ook groen licht gegeven voor de oprichting van de achtste waterwinkel, gerund door een oud leerling Guerla, die eerder is gediplomeerd aan de waterschool.

Website verouderd- Stichting Haiti Project NIET

We zijn springlevend en doen hard ons best met het werk in uitvoering op Haïti. We zoeken een webmaster die tijd heeft om al onze activiteiten te verslaan op deze website zodat U allen op de hoogte blijft!

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor deze functie.

mvg

Leo Groendijk, voorzitter

Werkgroep Skearnegoutum doneert 3000 Euro d.m.v. rommelmarkt in het dorp!

P1240172 P1060889

Afgelopen dinsdag, 6 November 2013, werd door de wereldwerkgroep Skearnegoutum een cheque overhandigd t.w.v. maar liefst 3000 Euro aan Jan Joling en Sander Buisman die de cheque namens Haiti Project in ontvangst namen. Het geld zal worden gebruikt voor het loon van de leerkrachten die de Haitiaanse jongeren op de Water school op leiden tot waterspecialist. Op de foto een deel van het bestuur van Wereldwerkgroep Skearnegoutum . We zijn als bestuur  reuzeblij met deze donatie. 

Haiti Project is een ANBI

anbi    Stichting Haiti Project is sinds jaren een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Dit betekent dat uw gift volledig aftrekbaar is voor de berekening van uw loonbelasting. We zijn bewust niet lid van allerlei andere keurmerken vanwege de hoge kosten van zo’n deelname. De belastingdienst heeft ons de ANBI status verleend op basis van een reeks voorwaarden waaraan we elk jaar weer voldoen. We zijn ons bewust van onze verantwoording naar u toe en staan u graag te woord over deze erkenning. 

Rondzendbrief najaar 2013

Rondzendbrief september 2013

rondzendbrief juni 2013

Rondzendbrief juni 2013

Rondzendbrief maart 2013

Assen, maart 2013

Beste Haïtivrienden en –vriendinnen,

Na intensief overleg en het trekken van agenda’s hebben onze drie Nederlandse leraren, Jan Joling, Leo Groendijk en Sander Buisman het opleidingsprogramma voor de nieuwe groep van 20 studenten vastgesteld en hun reizen geboekt naar Haïti.
Hun grote inzet, betrokkenheid, creativiteit en professionaliteit, dwingen diep respect af.

De Waterschool annex Waterzuiveringscentrum begint steeds meer aandacht te krijgen van ondermeer Amerikaanse en Canadese ontwikkelingsorganisaties en Haïtiaanse bedrijven.
Er is veel geld nodig om studenten te helpen een eigen bedrijfje op te zetten.
De Haïtiaanse sneeuwbal begint te rollen. We gaan een spannende toekomst tegemoet!
Het is de bedoeling dat binnen vier jaar dit project volledig een Haïtiaans project wordt.
Van Haïtianen voor Haïtianen!!
Het is bijna 15 jaar geleden dat de oprichter van Stichting Haïti Project, Adriaan Talens, mij vroeg zijn taak over te nemen. Hij was ernstig ziek en voelde zich, na 10 jaar met hart en ziel zich voor diverse projecten te hebben ingezet, niet meer in staat het werk voort te zetten.
Ik voelde het als een voorrecht dat hij mij zijn vertrouwen gaf en heb getracht om het werk zo goed mogelijk voort te zetten en u elk kwartaal te informeren over Haïti, de politieke realiteit en de projecten die de stichting steunde.
Bij het klimmen der jaren echter begon ik me steeds meer te realiseren dat ook aan mijn bijdrage een einde komt en dat het van serieus belang wordt om een nieuwe lichting te enthousiasmeren om het werk voort te zetten.
Aangezien mijn inbreng steeds minder belangrijk wordt, heb ik besloten me geleidelijk terug te trekken en het werk van Stichting Haïti Project, in nauwe samenwerking met Stichting Water for Everyone, binnen hopelijk niet al te lange tijd over te dragen aan een nieuw bestuur.
In de volgende rondzendbrief zult u hierover nader geïnformeerd worden.

Ik dank u hartelijk voor het vertrouwen en fantastische steun gedurende de afgelopen 15 jaar.
We hebben met zijn allen veel kunnen bereiken en vooral nu is uw steun voor dit veelbelovende project onontbeerlijk.
Help, tegen de verdrukking van de westerse grootmachten in, de mensen in Haïti hun eigen leven in te richten en te werken aan hun eigen toekomst zonder uitbuiting.

Kite Ayiti viv
Laat Haïti leven

Met hartelijke groet,
mede namens Leo, Jan en Sander,

Johan Hoogsteen